Výnosová investice v době vysoké inflace? Nejlepším řešením jsou dluhopisy

Pandemie covidu, válka na Ukrajině, nestabilita a nejistota. Faktorů, které hýbou celosvětovou ekonomikou posledních měsíců, je celá řada – a bohužel se nejedná o faktory pozitivní. Inflace dosahuje neuvěřitelné výše a zhodnocení peněž na spořících účtech už dávno nemá smysl. Kam tedy investovat?

Cenné papíry se stále vyplatí

Ještě stále skvělou investiční příležitost představují dluhopisy neboli cenné papíry s poměrně velkou mírou výnosu. Emitent, tedy společnost, které půjčíte svoje finanční prostředky podložené cennými papíry, se totiž zavazuje, že vám každý rok vyplatí úrok z dluhopisu, takzvaný kupón. Na trhu se můžete setkat se státními či korporátními dluhopisy, přičemž větší míra výnosu je garantována u těch korporátních neboli podnikových. Ta se totiž může vyšplhat až k 10 procentům, jako je tomu například u firmy Uniprospe.eu. Státní dluhopisy garantují výnos méně než poloviční.

Do jakých korporátních dluhopisů investovat?

Existují různé druhy firemních dluhopisů, jejichž základní rozdělení je dle splatnosti nebo dle úročení. Z hlediska doby splatnosti můžeme hovořit o dluhopisech krátkodobých (se splatností kratší než jeden rok, které nabízí například již zmíněné Uniprospe.eu), střednědobých (splatnost 1-5 let) a dlouhodobých (splatnost více než 10 let). Existují však i dluhopisy bez data splatnosti, nazývané též věcné dluhopisy, které nemají splatnost a úročení vyplácí trvale. Na základě daného úročení pak můžeme hovořit o těch, jež mají pevné úročení (kupón je jasně stanoven předem, a tím tedy definován zisk), těch, které mají variabilní kupón (kupón je místo pevného úročení navázán na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko), nebo o indexovaných dluhopisech, které jsou podobné těm s variabilním kupónem, ale jejich kupón se váže na vývoj indexů ropy, zlata, mezd nebo jiných komodit.

Jaká investice je nejlepší?

Z hlediska rizikovosti a výnosovosti je nejlepší možností investice do krátkodobých či střednědobých dluhopisů s pevným úročením, jako nabízí právě například již zmíněná investice s Uniprospe.eu. Dluhopisy této společnosti jsou splatné na konci roku 2022 a garantují výnos 9,5 procenta, takže se vám vaše investice vrátí v krátkém čase a s velmi dobrým ziskem. Ať už se rozhodnete pro investici s Uniprospe.eu nebo do jakýchkoliv jiných korporátních dluhopisů, vždy mějte na paměti, že je třeba dopředu znát všechna fakta týkající se zhodnocení, výplat a návratnosti investic. Jen tak bude mít investice do dluhopisů smysl.

Publikováno: 22. 06. 2022

Kategorie: Investice

Autor: administrator