Jak probíhá exekuce v roce 2024?

Dostali jste se do situace, kdy vám někdo dluží peníze? Cítíte se bezradní, protože i vy máte své vlastní finanční závazky? I když se to na první pohled může zdát bezvýchodné, věřte, že tomu tak není. Nemusíte se složitě domáhat svých práv soudní cestou, která by znamenala zdlouhavá jednání, odvolací lhůty a nejistý výsledek. V roce 2001 byl zřízen institut soudních exekutorů – soukromých osob pověřených výkonem exekuční činnosti, jejichž cílem je co nejefektivněji vymáhat pohledávky.

Jak získat peníze zpět?

Pokud vám jako věřitelům vznikla pohledávka a dlužník (povinný) není ochoten se dohodnout, případně nesplnil, co slíbil, máte dvě možnosti:

 • Soudní vymáhání: Jedná se o klasický postup, kdy se obrátíte na soud a ten povede exekuční řízení. Tento proces je poměrně zdlouhavý a administrativně náročný.
 • Mimosoudní vymáhání: Rychlejší a efektivnější alternativou je obrátit se na exekutorský úřad. Exekutor pověřený vymáháním vaší pohledávky provede nezbytné kroky k tomu, aby dlužník svůj dluh uhradil.

Exekutorský úřad – rychlé řešení pro vymáhání pohledávek

Exekutorský úřad se zabývá nucenými exekucemi, zabavováním majetku a jeho dražbami. Můžete se na něj obrátit jak v roli věřitele, tak dlužníka. Pokud dlužíte, můžete se zde přihlásit k dobrovolné exekuci majetku, případně získat informace o oddlužení. Exekutorské úřady působí po celé České republice a své služby nabízí občanům, malým i velkým firmám. Např. Exekutorský úřad Ostrava.

Postup při vymáhání pohledávky

 • Kontaktujte exekutora: Vyberte si exekutora a oslovte ho s informacemi o vaší pohledávce. Exekutor posoudí šance na vymáhání, časovou náročnost a náklady.
 • Podání návrhu na nařízení exekuce: Sepište návrh na nařízení exekuce a přiložte k němu exekuční titul (např. rozsudek soudu, platební rozkaz). Návrh podejte soudu.
 • Rozhodnutí soudu: Soud do 15 dnů rozhodne o tom, zda exekuci nařídí. Pokud ano, pověří exekutora provedením.
 • Záloha a odměna exekutora: Věřitel složí exekutorovi zálohu a uhradí jeho odměnu. Náklady exekuce hradí dlužník.
 • Doručení exekučních příkazů: Exekutor doručí dlužníkovi usnesení o nařízené exekuci a exekuční příkazy.
 • Realizace exekuce: Exekutor provede exekuci – nejčastěji srážkami ze mzdy, čerpáním z bankovního účtu, prodejem majetku apod.
 • Uspokojení věřitele: Vymáhaná částka a náklady exekuce jsou uhrazeny věřiteli.

Exekutor a jeho pravomoci

Exekutor je oprávněn získávat informace o dlužníkovi a jeho majetku z různých zdrojů (např. katastr nemovitostí, banky, zaměstnavatelé). Má k dispozici širokou škálu nástrojů pro vymáhání pohledávky, včetně:

 • Srážek ze mzdy
 • Opatření zákazu nakládání s majetkem
 • Prodeje nemovitostí
 • Zajištění pohledávky
 • Odstavení vozidla

Exekuční řízení je efektivní nástroj pro vymáhání dluhů. Pokud se ocitnete v situaci, kdy vám dlužník neplatí, neváhejte se obrátit na na exekutorský úřad. Pamatujte však, že exekuce je krajní řešení a může mít negativní dopady pro obě strany. Dlužníkovi hrozí nejen ztráta majetku, ale také omezení v běžném životě (např. zákaz řízení). Věřiteli sice exekuce zajistí vymáhání pohledávky, nicméně celý proces může být časově náročný a nákladný.

Před zahájením exekuce doporučujeme: 

 • Pokusit se o mimosoudní dohodu s dlužníkem.
 • Zvážit využití služeb mediátora, který pomůže najít vzájemně přijatelné řešení.
 • Pokud selžou všechny pokusy o domluvu, exekuce zůstává účinným nástrojem pro vymáhání vašich pohledávek. Přejeme vám úspěšné řešení vaší finanční situace.

Publikováno: 12. 04. 2024

Kategorie: Peníze

Autor: Adam