Problémy s vašimi dlužníky může vyřešit exekutor

Patříte do nemalé skupiny věřitelů, kteří se potýkají s neuhrazenými pohledávkami po splatnosti? Pak vám nezbude, než se s přístupem dlužníků smířit, nebo se obrátit na někoho, kdo vám dokáže pomoct. Ať už jde o klasické vymáhání půjčky nebo neuhrazené faktury za zboží, vyplatí se vám spolupráce s exekutorským úřadem. V následujících řádcích se dočtete, jaké jsou vaše možnosti.

Klíčové jsou právně ošetřené smluvní vztahy

Má-li řešení pohledávek probíhat bez větších problémů, pak je důležité, aby bylo zajištěno vhodné právní ošetření a zajištění smluvních vztahů. Může se jednat o smlouvy, předávací protokoly, objednávky apod. Naprosto nevhodné jsou ústně uzavřené smluvní vztahy. Před uzavřením smlouvy je žádoucí prověření smluvní strany, a to min. na internetu a v insolvenčním a obchodním rejstříku.

S řešením pohledávek nemeškejte

Platí, že dlouhé vyčkávání na řešení pohledávek výrazně snižuje šanci na vymožení. Během doby, kdy pohledávky neřešíte, hrozí, že se dlužník dostane do ještě větších finančních problémů, zbaví se majetku, a nakonec nebude mít z čeho dluh uhradit. Má-li dlužník závazky k několika věřitelům, pak je v rámci exekuce přednostně uspokojen ten, kdo exekuční návrh podal dříve.

Jaký je doporučený postup?

Prvním krokem by měl být pokus o kontaktování dlužníka a žádost o okamžité řešení pohledávky. Věřitelskou pozici lze zlepšit tak, že dlužník písemně uzná dluh / závazek. Zároveň se vhodné sledovat insolvenční rejstřík, a to z důvodu možného úpadku dlužníka. Rozhodně byste se neměli spoléhat na pouhé sliby. Neprojeví-li dlužník snahu závazky zaplatit, obraťte se na soudního exekutora, který podá exekuční návrh. Všechny důležité informace související s exekucemi najdete například na portálu exekutorského úřadu Ostrava.

Publikováno: 17. 10. 2016

Kategorie: Ostatní

Autor: Adam

Tagy: exekuční návrh | exekuční vymáhání pohledávek | vymáhání pohledávek