Víte, jak se správně nosí rouška a respirátor?

Přestože nás koronavirus trápí déle než rok, stále máme nejasnosti ohledně nošení ochranných pomůcek. Ve finále pak může být úplně jedno, že na sobě máme roušky se stříbrem, když je neumíme nosit. Naštěstí to není tak složité, jak se to na první pohled jeví. Dodržujte následující rady a buďte v bezpečí. V obou případech je před nasazením třeba si důkladně umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Respirátor nebo roušku si nasaďte tak, aby měly co nejtěsnější kontakt s pokožkou. Okraje by neměly odstávat. Pokud používáte respirátory a máte bradu nebo vousy, je třeba si je oholit, aby pevně přiléhal a nepropouštěl vzduch. Pro respirátory v dětské velikosti to samozřejmě neplatí. Pokud jsou správně nasazené, zakrývají vám ústa, nos i bradu.

Jak si bezpečně složit roušku a respirátor?

Při snímání ochranných pomůcek se nedotýkejte částí, které filtrovali vzduch (v případě rouška je to celá přední část). Uchopte gumičky a opatrně si roušku nebo respirátor sejměte z obličeje. Jednorázové ochranné pomůcky vložte do uzavíratelného obalu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Ruce si důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem. Rodiče by měly s výše uvedenými pravidly seznámit své děti – těm mnohdy činí nošení dětské roušky problém.

Další zásady, které by se měly dodržovat

Vždy při příchodu domů si pořádně umýt ruce Toto pravidlo byste měli dodržovat i mimo pandemie. Vždy když přijdete domů třeba si důkladně umýt ruce teplou vodou a dezinfekčním mýdlem po dobu přibližně 30 sekund. Předtím dbejte o to, abyste neumytýma rukama nedotýkali obličeje – hlavně oblasti úst, očí a nosu. Dodržování bezpečné vzdálenosti od lidí a vyhýbání se davem Je třeba brát to tak, jako bychom byli “všichni nakaženi”. Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost alespoň 3m. Vyhýbat se podávání rukou, poplácáním dlaní, objetí a pod. Raději si jen volně zamávejte nebo ukažte nějaké přátelské gesto. Pokud váš nákup v potravinách nebo v lékárně není nutný, vyhýbejte se davem lidí, kde by mohl být člověk s příznaky koronaviru. Také se nezdržujte se na místech, kde byl ohlášen případ viru. Doporučujeme vám nedotýkat se zábradlí na schodech a klik bez chránění se vodou nepropustnými rukavicemi, protože jsou to nejčastější místa, kde by člověk mohl svými neumytýma rukama něco zanechat.

Publikováno: 10. 03. 2021

Kategorie: Ostatní

Autor: administrator