Brokerpool není MLM. V čem se liší?

S finančními poradci se v poslední dekádě doslova roztrhl pytel. Ale kde jsou ti dobří? Těch, kteří svému oboru skutečně rozumí a nedoporučují produkty jen podle výše inkasované provize, je jako šafránu. Berte to jako výzvu a začněte s budováním kariéry. Jenomže jak začít, když nemáte žádné předchozí zkušenosti a nechce se vám pracovat pod hlavičkou některého z MLM systémů nadnárodních společností? Jděte na to jinak – vyzkoušejte broker pool / brokerpool. Stejně jako MLM model vám výrazně usnadní start, přitom vás však nebude nijak svazovat.

Co znamená brokerpool?

Slovo brokerpool označuje servisní instituci, která zaštiťuje nezávislé finanční poradce i celé firmy. Nabízí komplexní služby a umožňuje jim pracovat mnohem efektivněji. Poskytuje poradcům administrativní, produktové i legislativní zázemí, usnadňuje jim vzdělávání a ve finále šetří spoustu času i nákladů. Finančním poradcům odpadá nutnost komunikace s poskytovateli finančních produktů. O to se starají specialisté z brokerpoolu, kteří jsou schopni vyjednat mnohem zajímavější podmínky - vyšší provize, o které se s nimi poradci dělí na základě předem smluvených podmínek, Velkým lákadlem je možnost svobodného rozhodování mezi produktovými portfolii. Oproti tomu u MLM musí poradci nabízet produkty, kterým často sami nevěří, případně se jim nejeví jako cenově výhodné.

Proč upřednostnit broker pool před MLM?

Pokud vám záleží na kvalitě produktů a nechcete se vázat k portfoliu, které vám určil někdo „shora“, v podstatě ani nemáte na výběr. Brooker pool vám navíc nebude diktovat, jak budovat kmen klientů a tým spolupracovníků. Vytvoříte si vlastní značku a nebude vkládat svou reputaci do rukou nadnárodní korporace. V oboru finančního poradenství počet poradců využívajících služby broker poolu výrazně stoupá, zatímco registrovaných poradců v MLM ubývá. Trend jasně poukazuje na výhody broker poolu a negativa korporací na bázi multi-level-marketingu.

Publikováno: 17. 06. 2019

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam