Obec budoucnosti již dnes: Moduly vzdáleného odpočtu usnadňují správu a šetří čas a peníze

Obec budoucnosti již dnes: Moduly vzdáleného odpočtu usnadňují správu a šetří čas a peníze Obec - místo, kde se setkávají sny, potřeby a zodpovědnost vůči občanům. Ať už je starosta uvolněný nebo neuvolněný, vždy hledá způsoby, jak ušetřit čas a peníze a zlepšit životní prostředí pro své spoluobčany. Díky novému konceptu smart city je toto možné i pro malé obce i velká města, která chtějí mít přehled o stavu majetku a energií a co nejvíce šetřit, zejména v těžkých dobách. Smart city je inovativní řešení pro lepší správu obce a obecního majetku. S ním můžete být obcí budoucnosti již dnes! Jednou z klíčových součástí smart city jsou moduly vzdáleného odpočtu, které přináší mnoho výhod a usnadňují každodenní život.

1. Chytrý modul veřejného osvětlení: Šetřete energiemi s dotací a přesným nastavením

S chytrým modulem veřejného osvětlení můžete účinně šetřit energií. V aplikaci jednoduše nastavíte intenzitu svitu jednotlivých LED svítidel podle potřeby a času, což umožní co nejefektivnější úsporu. Tato variabilita vám navíc otevírá cestu k získání až 100% dotace z Národního plánu obnovy (NPO) na chytré veřejné osvětlení.

2. Modul bezdrátového rozhlasu: Přehled o komunikaci a stavu zařízení

Stejná aplikace vám umožní mít přehled o stavu bezdrátového rozhlasu díky digitálnímu modulu obousměrné komunikace. Budete moci kontrolovat, zda jsou hlásiče dostatečně nabitý, zda vysílají, a monitorovat stav akumulátoru či zjišťovat, zda není některý hlásič poškozený nebo otevřený (možná kvůli pokusu o krádež).

3. Sledování zaplněnosti kontejnerů: Efektivní plánování svozů odpadů

Máte problém s plnými kontejnery? Díky senzorům zaplněnosti můžete občanům usnadnit život a umožnit jim zjistit, zda je kontejner na tříděný odpad zaplněný nebo nikoliv. To umožní efektivnější plánování svozů a potenciální úsporu nákladů, pokud není kontejner úplně zaplněn.

4. Moduly vzdáleného odpočtu vodoměrů a elektroměrů: Přesný přehled o využívání energie

Modul vzdáleného odpočtu vodoměrů a elektroměrů poskytují přesný přehled o využívání energie. Můžete snadno sledovat spotřebu energie a vody a předejít možným haváriím nebo zneužití přístrojů.

5. Senzor kvality vzduchu: Ochrana životního prostředí

Senzory kvality vzduchu vás včas upozorní na znečištění prostředí venku nebo na potřebu větrat v místnosti, což je zejména v prostředí škol či veřejných budov velmi důležité pro zdraví obyvatel.

6. Senzor měření dešťových srážek: Řešení pro problémy s přívalovými dešti

Pokud vaše obec trpí přívalovými dešti, senzory měření dešťových srážek vám poskytnou neustálý přehled o vydatnosti srážek, dokonce i v případě, že jste mimo obec.

7. Bezpečnostní moduly: Sledování majetku a poskytování pomoci

Smart city systém také nabízí bezpečnostní moduly, které pomáhají sledovat majetek obce, kontrolovat polohu vozidel a techniky a zajišťovat rychlou pomoc pro občany v nouzi pomocí SOS tlačítka.

8. Další možnosti: Integrace dalších senzorů podle potřeb

Senzory lze dělit na veřejné a soukromé, což znamená, že obec si sama rozhodne, které senzory zpřístupní na webových stránkách obce, aby občané například viděli zaplněnost kontejnerů na tříděný odpad. Občané se také mohou přihlásit o instalaci senzorů do vaší sítě, a tím mít pod dohledem svou domácnost. Možnosti integrace dalších senzorů jsou téměř neomezené, a proto, pokud jste nenašli požadované řešení, neváhejte se nám ozvat. Smart city je cesta k efektivnímu a udržitelnému rozvoji obcí, a díky modulům vzdáleného odpočtu mohou být obce svépomocnými aktéry ve snaze šetřit, optimalizovat a zlepšovat životní prostředí pro své obyvatele. S novým konceptem smart city se otevírají nové možnosti a příležitosti, ať už jste uvolněný nebo neuvolněný starosta.

Publikováno: 27. 07. 2023

Kategorie: Ostatní

Autor: administrator