Pojištění finanční způsobilosti dopravce - nejjednodušší způsob jak vyhovět platným zákonům

Pojištění dopravceVyhláška Ministerstva dopravy č. 366/199 Sb. ukládá dopravcům, kteří provozují vnitrostátní nebo mezinárodní dopravu, povinnost doložit finanční způsobilost. Nejjednodušší možností je smlouva o ručení, které má formu pojištění finanční způsobilosti. Povinnost se týká provozovatelů autobusů, tahačů a nákladních vozů nad 3,5 t. Pro rok 2013 činí zákonem požadovaná částka na první vozidlo 225 720 Kč a každé další vozidla 125 400 Kč. Pojištění zákonné ustanovení splňuje a pro většinu dopravců je nejschůdnější cestou, jak finanční způsobilost prokázat.

K čemu pojištění způsobilosti dopravce slouží?

Finanční způsobilost dopravce se týká závazků pojištěnce, které nemohl uhradit v důsledku platební neschopnosti a to za předpokladu, že neschopnost nastala v době, kdy již bylo pojištění uzavřeno. Pojišťovna se v rámci smluvního pojištění zavazuje tyto závazky uhradit a oprávněnou osobu odškodnit do výše, kterou stanovuje smlouva.

Pojistěte se online a ušetřete!

Pojištění finanční způsobilosti dopravce lze uzavřít u vybraných pojišťoven přímo na pobočce, ale také přes internet. Portál www.financnizpusobilost.cz nabízí přehledné srovnání aktuálních nabídek, díky kterému lze ušetřit až 10 % z běžné ceny. Stačí vyplnit několik základních údajů, odeslat formulář a vybrat si nejvýhodnější nabídku. Poté, co je objednávka dokončena, obdrží klient údaje potřebné k úhradě pojištění a jakmile poplatky uhradí, zašle mu pojistitel originál pojistné smlouvy a smlouvu o ručení a to ve dvou vyhotoveních. Jedno z nich pak podepsané odešle zpět v ofrankované obálce. Porovnání pojištění finanční způsobilosti dopravce a proces uzavření smlouvy zabere jen několik minut Foto: sxc.hu

Publikováno: 24. 09. 2013

Kategorie: Pojištění

Autor: Adam

Tagy: pojištění dopravce | pojištění dopravní způsobilosti dopravce