Nabourali jste služební vůz?

Jezdíte v práci služebním vozem a užíváte ho i k soukromým účelům? Jste si vědomi, že ačkoliv nejste majitelem auta, máte obdobné povinnosti vůči jeho údržbě, musíte si hradit soukromé kilometry a procento z pořizovací ceny vám sráží ze mzdy? Víte, že v případě nehody sice vůz chrání havarijní pojištění, ale zaměstnavatel na vás stejně bude vymáhat náhradu škody a vy budete platit „jako mourovatí?“ Buďte o krok vpřed před tímto „strašákem“ a užívejte si své jízdy beze strachu, že vás jedna kolize finančně zruinuje. Doprava neustále houstne, a tak není divu, že i ten nejlepší řidič někdy nabourá. Ideální prevencí před touto situací je pojištění odpovědnosti zaměstnance. Nepomůže sice přímo na silnicích, ale v otázce byrokracie je nedocenitelné.

Adekvátní vyrovnání

Varianta Řidič se vztahuje na škodné události, ke kterým dojde v souvislosti s řízením dopravního prostředku, či obsluhou pracovního stroje za předpokladu, že pojištěná osoba vykonává řízení maximálně 50% pracovní doby a zároveň nemá řízení jako druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, tedy není profesionální řidič. Varianta Řidič plus rozšiřuje výše uvedené o užití automobilu pojištěnou osobou pro soukromou potřebu, a to za předpokladu, že zaměstnavatel dal pojištěné osobě osobní automobil k dispozici též pro osobní potřebu a osobní automobil je zároveň havarijně pojištěn. Limit pojistného plnění pro tyto škodné události je omezen na výši spoluúčasti na havarijním pojištění.

Proč ERGO?

ERGO pojišťovna poskytuje široký rozsah pojistné ochrany s celosvětovou platností. Pojištěnec má nízkou výši spoluúčasti na škodě a díky variantě standard předmět plnění nezkoumá ani druh pracovní činnosti. Obecně je předmětem pojištění každá neúmyslná škoda, kterou způsobil zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu nebo v přímé v souvislosti s ním. Výjimkou jsou škody úmyslné, způsobené v opilosti nebo za užití omamných látek, škody způsobené neoprávněnou činností nebo způsobenou zaměstnavateli, jehož sídlo nebo místo podnikání se nachází mimo území České republiky.

Publikováno: 26. 11. 2020

Kategorie: Pojištění

Autor: administrator