Podnikání

Základy project managementu aneb Jak na efektivní projektové řízení

Dokončit rozsáhlejší projekt může být pořádná dřina. Jsou k tomu zapotřebí znalosti daného oboru, ale také specifické nástroje pro projektové řízení a samozřejmě dodržování určitých zásad. Nemáte-li s project managementem žádné předchozí zkušenosti, seznamte se se základními informacemi a pojmy.

Co je řízení projektů neboli project management?

Obecná definice pro řízení projektu zní následovně: jedná se o soubor časově ohraničené a ucelené sady činností vedoucích k implementaci nebo změny něčeho konkrétního. Vynaložené úsilí musí být organizované (proto je jedním ze základních nástrojů mobilní CRM) a dostatečně efektivní, aby projekt dosál kvalitativních požadavků ze strany objednatele.

Za projekt lze označit výrobu produktů, tvorbu technologií, realizaci služeb apod. A ačkoliv si to mnohé subjekty neuvědomují, projektové řízení se týká většina firem napříč všemi obory. K základním aspektům pak patří vhodně navržená organizační struktura s důrazem na vyvážené pravomoci a odpovědnost vedoucích pracovníků a osob, které se na projektu účastní.

Plánování projektu bývá náročné. Project manager se neobejde bez CRM systému a dalších nástrojů. 

Tradiční vs agilní přístup

Projekt lze vypracovat dvěma způsoby. Tradiční přístup spočívá v důkladném rozvržení činností již před zahájením procesu. Metoda je optimální po projekty s jasným výstupem (např. výstavba budovy).

Opakem je tzv. agilní přístup spočívající na průběžném upravování cíle s ohledem na interakci s klientem (např. vývoj softwaru). Přístup je vhodný pro projekty, v rámci kterých se produkt určitým způsobem vyvíjí a není možné ho předem rozvrhnout do posledního detailu.

Vyzkoušejte si řízení projektu zdarma

Bez moderního CRM systému je řízení projektu obtížné a mnohdy i nemožné. Chcete-li si projektové řízení vyzkoušet v praxi, stáhněte si jednoduché CRM zdarma a seznamte se s praktickými funkcemi, které vám ušetří spoustu drahocenného času a vnesou do vaší práce řád.

Jak na personalistiku?

Tip na přehledný personální informační systém Vema.

Jak na evidenci faktur?

Potřebujete šikovný nástroj pro evidence faktury online? Doporučujeme vyzkoušet bezplatnou službu iDoklad!