Základy project managementu aneb Jak na efektivní projektové řízení

Dokončit rozsáhlejší projekt může být pořádná dřina. Jsou k tomu zapotřebí znalosti daného oboru, ale také specifické nástroje pro projektové řízení a samozřejmě dodržování určitých zásad. Nemáte-li s project managementem žádné předchozí zkušenosti, seznamte se se základními informacemi a pojmy.

Co je řízení projektů neboli project management?

Obecná definice pro řízení projektu zní následovně: jedná se o soubor časově ohraničené a ucelené sady činností vedoucích k implementaci nebo změny něčeho konkrétního. Vynaložené úsilí musí být organizované (proto je jedním ze základních nástrojů mobilní CRM) a dostatečně efektivní, aby projekt dosál kvalitativních požadavků ze strany objednatele. Za projekt lze označit výrobu produktů, tvorbu technologií, realizaci služeb apod. A ačkoliv si to mnohé subjekty neuvědomují, projektové řízení se týká většina firem napříč všemi obory. K základním aspektům pak patří vhodně navržená organizační struktura s důrazem na vyvážené pravomoci a odpovědnost vedoucích pracovníků a osob, které se na projektu účastní.

Plánování projektu bývá náročné. Project manager se neobejde bez CRM systému a dalších nástrojů. 

Tradiční vs agilní přístup

Projekt lze vypracovat dvěma způsoby. Tradiční přístup spočívá v důkladném rozvržení činností již před zahájením procesu. Metoda je optimální po projekty s jasným výstupem (např. výstavba budovy). Opakem je tzv. agilní přístup spočívající na průběžném upravování cíle s ohledem na interakci s klientem (např. vývoj softwaru). Přístup je vhodný pro projekty, v rámci kterých se produkt určitým způsobem vyvíjí a není možné ho předem rozvrhnout do posledního detailu.

Vyzkoušejte si řízení projektu zdarma

Bez moderního CRM systému je řízení projektu obtížné a mnohdy i nemožné. Chcete-li si projektové řízení vyzkoušet v praxi, stáhněte si jednoduché CRM zdarma a seznamte se s praktickými funkcemi, které vám ušetří spoustu drahocenného času a vnesou do vaší práce řád.

Publikováno: 21. 07. 2019

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam