Živnost, nebo obchodní společnost?

Podnikání se v České republice tak trochu rovná adrenalinovému sportu. Mnoho byrokracie, zákonů, nařízení, vyhlášek, povinností a odpovědnosti. Fyzické i právnické osoby o tom jistě ví své. Nicméně je také pravdou, že pokud si osvojíte pravidla podnikání, případně za sebou máte zaměstnance, kteří jsou schopni za vás vést nekonečný boj s úředním šimlem, může být podnikání ryze zábavnou činností. Máte-li tedy pocit, že světu máte co nabídnout, a navíc tak vydělat spoustu peněz, vrhněte se do toho po hlavě. Stačí se jen rozhodnout, zda chcete mít živnost či obchodní společnost.

Osoby samostatně výdělečně činné

Živnostníci jsou povinni řídit se tzv. živnostenským zákonem. Předtím, než se rozhodnete provozovat živnost, zjistěte si základní údaje a zvažte, jestli tato forma dosahování zisku, kdy podnikáte na vlastní jméno a především odpovědnost, je pro vás ta pravá. Měli byste mít ponětí o existenci živnosti řemeslné, vázané, volné a koncesované, přičemž každá z nich má svá pravidla, kdy je můžete provozovat. Informujte se o skutečnostech, které by znamenaly případné překážky ve vykonávání živnosti, jakými jsou třeba probíhající konkurzní řízení. Obecně je podnikání na živnost jednodušší, než je tomu u obchodních společností, především z daňového a účetního hlediska. Nicméně také platí, že u mnohých zakázek jste limitovaní, klienti často dávají přednost obchodním společnostem.

Objednejte si firmu na založení s.r.o.

Jste-li již ostřílení podnikatelé, možná nastal čas založit si obchodní společnost, konkrétně společnost s ručením omezeným. K jejímu vzniku nepotřebujete vysoký vstupní kapitál, jak tomu bylo ještě před pár lety. Počítejte ale s nekonečným obíháním všech možných institucí, úřadů. Shánění povolení a otisk úředního kulatého razítka se pro vás na čas stane celodenní činností. Nebo víte co? Nechte to zařídit někoho jiného. Založení firmy online pro vás znamená drahocennou úsporu času a v konečném důsledku i financí. Za určitý obnos peněz se stanete právnickou osobou bez zbytečného stresu, správně a především rychle. Vaše firma bude totiž zapsána do obchodního a živnostenského rejstříku už do pěti pracovních dnů od doručení vámi podepsaných dokumentů do těch správných rukou. Založení firmy online představuje jedinečnou možnost vzniku společnosti zcela bez komplikací. Jednoduše vyplňte formulář https://www.zalozenifirmyonline.cz/online-zalozeni-spolecnosti/ a vstupte na cestu k úspěšnému podnikání.

Publikováno: 29. 07. 2018

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam